Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Monday, 30 January 2012

EJAAN


Para editor dan guru bahasa Melayu, sila lihat dan beri perhatian dan ambil tindakan sewajarnya.

1. baru dan baharu

Keputusan mesyuarat Jawatankuasa Bahasa DBP pada 16 Ogos 2010, dan disahkan pada 8 November 2010, mengesahkan bahawa ejaan perkataan "baru" dan "baharu" itu adalah variasi ejaan yang dapat diterima pakai. Tidak ada perbezaan makna dan fungsi nahu.

2. "Tok" dan "Tuk"

Ejaan perkataan "Tok Pelanduk" atau "Tuk Pelanduk" sebagai nama khas juga dibenarkan.

Editorial perlu memilih salah satu dan menggunakannya dengan konsisten.


SUMBER : LAMAN FACEBOOK PROF DR ABDULLAH HASSAN


No comments:

Post a Comment