Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Monday, 23 January 2012

Kamus Bahasa Asing - Bahasa Melayu Terawal (2)


 Perkataan Negeri Melaka

Kosa Kata Kategori Geografi

Bahasa Cina - Bahasa Melayu
bu mi - bumi
ba du - batu
zhe lan - jalan
da na - tanah
ba da - bata
gu da - kota
lu sun - dusun
ge ben - kebun
song he - sungai
bu ji - bukit
ya yi er - air
ma da ya er - mata air
su mu er - sumur
ya da gen ding - atap genting
song he bu sa - sungai besar
song he ge zhi - sungai kecil
song he duo si - sungai luas(?)
lao bu sa - laut besar
lao ge zhi - laut kecil
ba ye bu sa - paya besar
bu ji bu sa - bukit besar
bu ji ge zhi - bukit kecil
an ba bu sa - ombak besar
an ba ge zhi - ombak kecil
ya yi bu sa - air besar
ya yi ge zhi - air kecil
ya yi ma su - air masuk
ya yi ba sang - air pasang
lao bu sa di men er - laut besar timur
lao bu sa xi la dan - laut besar selatan
lao bu sa wu da la - laut besar utara
ba wa bu ji - bawah bukit

[Sumber: Liang Liji. 1996. Lembaran Sejarah Gemilang Hubungan Empayar Melaka - Dinasti Ming Abad ke-15.. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia] Dipetik daripada : Kembara Bahasa 
- http://kembarabahasa.blogspot.com/2010/07/kamus-bahasa-asing-bahasa-melayu_15.htmlNo comments:

Post a Comment