Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Monday, 2 February 2015

SEUNTAI KATA SEINDAH BAHASA (SKSB)

Program SEUNTAI KATA SEINDAH BAHASA (SKSB) mula diperkenalkan di SMKTP pada tahun 2008, yang diilham oleh Tuan Pengetua SMKTP pada masa itu, Encik Moy Wah Goon.   Program tersebut masih diteruskan sehingga sekarang dengan beberapa penambahbaikan.

Secara umumnya, tujuan  program ini diperkenalkan adalah untuk membantu murid-murid meluaskan kosa kata dan ungkapan menarik mereka.  Seterusnya, diharapkan mereka dapat mengaplikasikannya dalam sebarang aktiviti  kebahasaan.  Ternyata ada kesannya kepada muridmurid.

Rasional :
Penguasaan kosa kata dalam kalangan murid agak rendah.  Ramai yang tidak memahami maksud kata dan sukar menggunakannya dalam ayat.

Matlamat & Objektif :

1)  Murid dapat menambahkan kosa kata dan ungkapan menarik, terutamanya peribahasa.

2) Mereka dapat menggunakan kosa kata yang tepat dan luas serta ungkapan menarik dalam pelbagai aktivti kebahasaan,sama ada secara lisan atau secara bertulis.

Strategi Pelaksanaan :
1)  Guru akan menyediakan dan mempamerkan kosa kata termasuk peribahasa pada setiap hari di papan kenyataan khas.  Ini dilakukan secara bergilir-gilir mengikut bulan.

2)  Murid akan menyalin perkataan dan peribahasa yang dipaparkan berserta  maksud dan contoh ayat di dalam buku SKSB

3)  Mulai tahun 2011, terdapat sedikit penambaikan terhadap program ini, iaitu perkataan yang dipilih akan diterjemahkan ke bahasa Inggeris dan bahasa Cina dengan kerjasama ahli Persatuan Bahasa Melayu dan Persatuan Bahasa Inggeris.
4)  Murid diminta menyalin terjemahan perkataan yang dipaparkan sama ada ke bahasa Inggeris atau bahasa Cina atau kedua-dua sekali mengikut keselesaan murid. 

5)  Sebahagian daripada kosa kata yang dipaparkan akan diuji secara berkala semasa PdP.
 
6)  Pengetua SMKTP pula akan menyoal murid-murid secara rawak berkaitan dengan kosa kata yang dipaparkan itu semasa perhimpunan mingguan.

7) Bermula tahun ini (2015) format paparan diubah sedikit mengikut minggu.  Pada minggu pertama dan ketiga hanya dipaparkan kosa kata (makna dan contoh ayat), manakala pada minggu ketiga dan keempat dipaparkan peribahasa bergambar (makna dan contoh ayat).

Dengan program ini diharapkan murid SMKTP (yang terdiri lebih daripada 70 % murid berbangsa Tionghua) dapat memahami perkataan bahasa Melayu dengan lebih baik lagi.  Secara tidak langsung ini dapat membantu mereka menguasai BM seterusnya dapat meningkatkan prestasi mereka dalam mata pelajaran BM.

.../kpBM

Saturday, 17 January 2015

TAKWIM PANITIA BAHASA MELAYU 2015

                                           
            


                 


BIL

BULAN

AKTIVITI

SASARAN

TINDAKAN

01

Disember 2014/
Januari
2015

01.   Mesyuarat  Panitia Kali Pertama

02.   Pengagihan buku-buku rujukan

03.  Mengemas kini sudut-sudut Panitia Bahasa Melayu di kelas masing-masing dan papan buletin panitia

04.   Pengagihan tugasan ‘Mesra Bahasa’
- Penyelaras Program
  Seuntai Kata Seindah Bahasa
- Penyelaras Papan Buletin
- Penyelaras Ujian & Peperiksaan

05.   Budget kewangan.

06.  Ujian PROBIM untuk 4 kelas terakhir setiap tingkatan 1 – ting 3

07.  Mesyuarat Agung Persatuan & Kelab dan bermula aktiviti mingguan Persatuan Bahasa Melayu


AJK


AJK


AJK bersama muridAJK


Murid T1 – T3


AJK

Ketua Panitia &
Setiausaha

Ketua Panitia


AJK
Ketua Panitia

Ketua Panitia

02


Februari


01.   PBS – mula Band 2 untuk setiap kemahiran bagi Ting. 1, Ting. 2 dan Ting. 3

02.   Mengenal pasti murid yang tidak dapat menguasai kemahiran asas 2M

03.  Penggubalan Soalan Ujian 1

04.  Headcount

05. LADAP panitia 1
Murid Ting. 1, 2 & 3Murid pemulihan Ting. 1, 2, & 3AJK


Guru BM Ting. 1, 2, & 3Guru BM Ting. 1, 2, & 3

Guru Headcount / Ketua Panitia


03


Mac


01.   Ujian 1 (T1, T2, T3, T4 dan T5)

02.   Analisis Ujian 1 dan Pelan Tindakan

03.   Melatih Peserta ke Karnival Bahasa.

04. Keputusan Pep. SPM 2014

05.  Analisis & Post Mortem SPM 2014

06.   Mesyuarat Panitia Kali ke-2

07. Selesai sekurang-kurangnya Band 2 PBS

08. Program Kelas ‘Elit’ SPM bermulaMurid Ting. T1 hingga T5
Murid yang berbakat


AJK

Murid T5Guru BM Ting

Ketua Panitia

AJKKetua Panitia & Setiausaha


04


April


01.   Memulakan Dokumentasi

02.   Menggubal soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun

03. Ceramah Teknik Menjawab Bahasa Melayu SPM

04.  Program SPM (Kelas Tambahan) bermula-

-
Murid Ting. 5

Ketua Panitia &
Setiausaha

AJK


05


Mei

01.   Peperiksaan Pertengahan Tahun

02.   Analisis dan Post Mortem Peperiksaan Pertengahan Tahun /  Pelan  Tindakan


Semua guru/ murid


-


AJK


Ketua Panitia06


Jun


01.   Headcount02.  Program Peningkatan SPM
      (Kelompok Sederhana dan HALUS) bermula

03.  Hari Pelaporan Akademik

04. Masukkan Band dan Gred dalam modul Offline PSAJKAJK


Ketua Panitia &
Setiausaha

Guru Headcount / Ketua Panitia

Guru Ting. 3


07


Julai


01.  Mesyuarat Panitia ke-3

02.   Program Peningkatan PT3

03.  Kem Akademik SPM Murid Ting. 3


-08

Ogos

01.          Ujian Lisan  Mendengar PT3

02.          Ujian Lisan Bertutur PT3

03.   Peperiksaan Percubaan SPM Bahasa Melayu  

04.   Ujian PraPT3

05.   Analisis Keputusan PraPT3

06.  Program Peningkatan PT3

07.   Program Bulan KemerdekaanSemua murid

-
Ketua Panitia &
AJK

Ketua Panitia

AJK09


September


01.  Analisis dan post mortem Peperiksaan Percubaan SPM


02.  Mengemas kini fail Panitia Bahasa Melayu


03.  Pecutan Akhir SPM 2015

  


-

Ketua Panitia &
Setiausaha
Guru BM Ting. 4 & 5


10


Oktober


01. Ujian Berpusat Bertulis PT3


02. Jadual Anjal SPM bermula


03.  Peperiksaan Akhir Tahun


04.  Majlis Restu Ilmu


05.  Program Selepas PT3Murid Ting 3


Murid Ting. 5


Semua murid Ting. 1. 2 & 4

AJK

Ketua Panitia & AJK


11


November


01.   Analisis dan Post mortem Peperiksaan Akhir Tahun

02. Masukkan Band dan Gred dalam modul Offline PS

03.  Pengumpulan semula buku-buku rujukan Bahasa Melayu

04. Peperiksaan SPM 2015 bermula


05.  Menyediakan Laporan  Aktiviti Tahunan 2015


06.  Perancangan Takwim Tahunan Panitia Bahasa Melayu 2016


07.  Penghantaran Dokumentasi


08.  Headcount


09.   Mesyuarat Kali ke-4


10. Penyerahan Sijil / Laporan PBS
Murid Ting. 5AJK

AJKAJK
Guru BM Ting. 1, 2 & 4


Ketua Panitia &
Setiausaha


Ketua PanitiaKetua Panitia


Ketua Panitia


Ketua Panitia


PANITIA BAHASA MELAYU, SMKTP 2015