Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Friday, 20 January 2012

Kamus Bahasa Asing - Bahasa Melayu Terawal (1)


 Man La Jia Guo Yi Yu (Senarai Perkataan Negeri Melaka)


Setakat yang telah dikaji oleh sarjana, kamus terawal bahasa asing-bahasa Melayu ialah kamus yang merupakan daftar kata bahasa Cina-bahasa Melayu yang dipercayai telah disusun dalam abad ke-15. Pada tahun 1930-an, sarjana Inggeris E.D. Edwards dan C.O. Blagden menghasilkan tulisan yang berjudul "A Chinese Vocabulary of Malacca Words and Phrases Collected between A.D 1403 and 1511(?)". Menurut mereka, penyusunan daftar kata itu berlangsung dalam tempoh bermulanya hubungan rasmi antara Dinasti Ming dengan Empayar Melaka pada 1403 (tarikh ini tidak mengambil kira temuan terbaharu kajian yang menyarankan abad ke-13 sebagai permulaan Kerajaan Melaka) hingga Melaka jatuh di tangan Portuis pada tahun 1511.


Kamus itu disusun untuk memenuhi keperluan pegawai kerajaan Dinast Ming mempelajari bahasa Melayu dalam rangka penjalinan hubungan dengan Kerajaan Melaka. Maka itu judulnya apabila diterjemahkan berbunyi "Senarai Perkataan Negeri Melaka". Kamus itu terbit 100 tahun lebih awal daripada kamus Itali-Melayu susunan Antonio Pigafetta pada tahun 1521. Daripada segi jumlah entri, kamus Cina-Melayu berjumlah 482 patah kata, sementara kamus Itali-Melayu hanya berjumlah 426 patah kata. Kamus Cina-Melayu itu aktif dalam hal penggunaannya dan bertahan hingga abad ke-15, berdasarkan bukti bahawa pada tahun 1550 kamus itu masih disemak oleh pegawai bahasa (Tong Shin) yang bernama Yang Lin.


Entri yang terkandung dalam kamus itu dapat dibahagi kepada 17 kategori, iaitu astronomi, geografi, musim dan waktu, tumbuh-tumbuhan, Haiwan, rumah dan istana, alat perkakas, orang, peri laku, tubuh badan, pakaian, makanan dan minuman, barang emas dan permata, kemasyarakatan dan sejarah, hitungan, dan umum.


1. Entri Kategori Astronomi


an la - Allah (langit, udara)
ha li - hari
bu lan - bulan
anyin - angin
ya wan - awan
gu lu - guruh
wu zhan - hujan
an la de du - Allah (udara) teduh
an ben - embun
bin yin dang - bintang
ha sa - asap
bin dang du zhu - bintang tujuh
gan bi da - ? (kabut)
bang gu ning - mambang kuning
an la ge lan - Allah (langit) kelam
an la xi dan - Allah (langit) hitam
an la ding yin - Allah (udara) dingin
ba na en (si?)
an la - panas Allah (udara)
ma lao - kemarau
li an yin - (bertiup?) angin
an yin dau fan - angin taufan
an yin busa - angin besar
an yin ge zhi - angin kecil
se ju anyin - sejuk angin (angin sejuk)
an yin bulunti - angin berhenti
an yin labu - angin labuh
an yin zhe xia - anginjahat
an yin gu du - angin?
an yin bu yi - angin bunyi (bunyi angin)
wu zhan bu sa - hujan besa
wu zhan ge zhi - hujan kecil
wu zhan xin ni - hujan seni
wu zhan du lun - hujan turun
wu zhan la ma - hujan lama
ya wan de li
(liang?) - awan terang
ya wan de ji
(lang) - awan terang
ya wan de li
(bang) - awan terbang
bu lan ba lu
nai - bulan baru naik
ma su bu lan - masuk bulan
de lang bu lan - terang bulan
de yin bu lan - ? bulan
deng jia bu lan - tengah bulan
ha li ge lu - (mata)hari keluar
ha li ma su - (mata)hari masuk
bing yin dang
ge lu - bintang keluar
ha li xi yang - hari siang
ji lan - kilat

Sumber rujukan : ~Kembara Bahasa~
Pendukung Gagasan Melayu Mahawangsa

http://kembarabahasa.blogspot.com/2010/07/kamus-bahasa-asing-bahasa-melayu.html


 

No comments:

Post a Comment