Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Wednesday, 23 March 2011

TAHNIAH....SPM 2010

Keputusan mata pelajaran Bahasa Melayu SPM 2010 agak memberangsangkan dan ini membantu sekolah untuk meningkatkan GPS kedudukannya dalam PPD Kuantan berdasarkan bilangan semua 'A' bagi mata pelajaran yang diambil.  Seramai 84 orang calon daripada 393 orang  calon SPM 2010 mendapat gred 'A' untuk BM.  Tahniah sekali lagi.

Walau bagaimanapun, bilangan yang gagal BM masih agak besar angkanya, iaitu 45 orang daripada 387 orang calon yang hadir.  Ini bermakna peratus lulus BM di peringkat SPM masih di bawah 90%.   

Nampaknya, guru-guru perlu lebih kreatif dan berinovasi untuk membantu murid agar lulus mata pelajaran BM, seterusnya dapat meningkatkan peratus lulus sekolah secara keseluruhannya. 

Keputusannya yang tidak rasmi adalah seperti yang berikut :

A+    =  19    (5S1 - 13)
A      =  23    (5S1 - 13)
A-     =  42    (5S1 - 13)
B+    =  48
B      =  54
C+    =  36
C      =  29
D      =  55
E      =  36
G      =  45  (gagal)
T      =  06  (tidak hadir)
J      = 393  (jumlah calon yang berdaftar)

No comments:

Post a Comment