Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Sunday, 20 March 2011

Bahasa Kiasan (ii) : Jenis-jenis

Terdapat beberapa jenis kiasan.

1) Kiasan asal.  Kiasan ini ialah kiasan yang betul-betul menyebutkan bandingan secara langsung, dengan penggunaan perkataan-perkataan seperti 'seperti', 'umpama', 'bagai', 'laksana', dan sebagainya.  Kiasan jenis ini disebut kiasan asal.

2) Kiasan berpindah.  Kiasan jenis ini tidak menyebutkan bandingan, tetapi "memindahkan" unsur keserupaan itu secara langsung kepada benda yang dirujuk.  Terdapat pelbagai jenis kiasan berpindah.  Tiga daripadanya ialah :

i.  Kiasan sandar, iaitu sesuatu ciri disandarkan kepada benda atau sifat yang lain.  Contohnya : mandi kerbau (mandi seperti kerbau, tidak bergosok dan sebaliknya menambah daki) dan tidur ayam (tidur tidak lelap betul).

ii.  Kiasan berangkap, iaitu yang disusun berdasarkan pertentangan bunyi.  Contohnya : Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula, dan Tak tumbuh tak melata, tak sungguh tak dikata.

iii.  Kiasan berbunga, iaitu kiasan yang menggambarkan sesuatu maksud dengan perkataan berbunga hingga menerbitkan satu gambaran yang cantik.  Contohnya : Benih kemajuan dan Reput dimakan zaman.

Berjinak-jinaklah dengan bahasa kiasan untuk menghasilkan karangan yang lebih jelas dan lebih indah....

.../kpBM


No comments:

Post a Comment