Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Sunday, 19 February 2012

Pentingnya Bahasa Melayu....

Mata pelajaran BM merupakan mata pelajaran teras. Mata pelajaran ini amat penting, lebih-lebih lagi bagi pelajar menengah atas. Murid-murid tingkatan lima yang menduduki SPM perlu lulus BM bagi memperoleh sijil SPM. Salah satu syarat kemasukan ke institusi pengajian tinggi juga memerlukan murid-murid lulus BM pada peringkat SPM.

Dalam mata pelajaran BM, murid-murid diajar beberapa kemahiran, seperti menulis dengan menggunakan tatabahasa dan ayat yang gramatis, Selain itu kemahiran membaca kuat dengan sebutan yang betul juga ditekankan. Pada peringkat yang lebih tinggi, murid-murid diwajibkan menjalani ujian lisan. Markah lisan ini akan menentukan pencapaian murid dalam lisan di peringkat SPM dan tertera pada sijil SPM mereka.


Setelah mengalami perubahan dan penambahbaikan, kemahiran KOMSAS telah diserapkan dalam mata pelajaran BM. Rasionalnya bagi menimbulkan minat pelajar terhadap sastera. Segala kemahiran yang digabungkan dalam mata pelajaran BM telah menjadikan mata pelajaran BM ini lebih lengkap dan menyeluruh.


.../kpBM 

 

No comments:

Post a Comment