Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Thursday, 16 February 2012

Kosa kata : Wara


1. wara (wara-wara) - pemberitahuan, pengumuman, pengisytiharan
2. bicarawara - rancangan temu bual (pewara dengan tetamu)
3. candawara - rancangan berbentuk permainan
4. jerayawara - ceramah, pameran, persembahan
5. purbawara - drama sebabak
6. sandiwara - lakonan
7. pewara - pembawa acara dalam sesuatu majlis, juruacara

No comments:

Post a Comment