Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Monday, 16 April 2012

Lancung dan Lancong...


Lancung bermaksud tidak tulen, tiruan, palsu, dan tidak sungguh-sungguh; tidak jujur; curang. Pelancung pula merujuk kepada orang yang memalsukan sesuatu barang, pemalsu, peniru, atau pecurang.

Lancong pula bermaksud melawat ke sesuatu tempat untuk bersenang-senang atau untuk melihat-lihat. Pelancong pula merujuk kepada orang yang melancong ke sesuatu tempat.

Oleh itu, ayat contoh yang diberi hendaklah berbunyi: 
 
Rotterdam City banyak bangunan sejarah dan bangunan baru yang memberi wajah istimewa kepada pelancong (bukan pelancung) seperti saya.

sumber :  Cikgu Naim Daipi

No comments:

Post a Comment