Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Thursday, 14 July 2011

MEMPERKAYAKAN,,.?

Perhatikan ayat yang terkandung dalam lelaman web ini :  
 
Bagi memperkayakan pengetahuan guru-guru Melayu, dua buah program telah disediakan untuk guru-guru Bahasa Melayu.

Apitan memper...kan hanya bergabung dengan kata yang tergolong sebagai kata nama dan kata kerja.  

Penggunaan kata adjektif (kaya) dengan apitan tersebut dianggap tidak tepat. Begitu juga dengan kata terbitan berikut: memperdalamkan, memperbanyakkan, memperbesarkan, memperhebatkan dan sebagainya.

Pembentukan dengan kata adjektif yang tepat ialah dengan menggunakan awalan memper- sahaja (tanpa akhiran -kan).
Jadi ayat tersebut hendaklah ditulis: 
Bagi memperkaya pengetahuan guru-guru Melayu, dua buah program telah disediakan untuk guru-guru Bahasa Melayu. 
Begitu juga dengan perkataan memperdalam, memperbanyak, memperbesar, memperhebat, dan sebagainya.

Awalan memper- yang bergabung dengan kata adjektif membentuk makna menjadikan lebih daripada kekata yang digabungkan.
 
Memperkaya bermaksud menjadikan lebih kaya atau bertambah kaya (sudah kaya menjadi bertambah kaya), sementara mengayakan (apitan meN…kan yang bergabung dengan kaya) bermaksud menjadikan kaya (belum kaya menjadi kaya).


.../kpBM

No comments:

Post a Comment