Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Saturday, 16 July 2011

Melapor atau Melaporkan....

Petikan ayat di dalam slaid di sebelah :
"Wartawan Riz Sunawan melaporkan," hendaklah disudahi dengan objek. Objek tersebut boleh berupa kenyataan yang sebelum ini disebutkan atau sekadar menerapkan kekata "nya" sahaja bagi melengkapkan ayat yang berbentuk ayat transitif aktif. 
Ayat tersebut boleh dilengkapkan begini:  
Wartawan Riz Sunawan melaporkannya (perkara itu, berita itu, pelancaran Bulan Bahasa ini, dan sebagainya)

Kalau tidak mahu menerapkan objek, kita boleh membentuk ayat tak transitif dengan menulis begini: Wartawan Riz Sunawan melapor.

Kata terbitan melapor tidak wujud dalam Kamus Dewan. Menurut Kamus Indonesia, melapor bermaksud memberitahu, atau mengadu. Kedua-dua kamus menerapkan kata terbitan pelapor. Jika ada pelapor bermakna ada tugasnya iaitu melapor (tidak memerlukan objek) dan melaporkan (perlu dilengkapi objek).


sumber : MURNINYA BAHASAKU

 .../kpBM 

No comments:

Post a Comment