Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Monday, 24 January 2011

Senarai Tugas Utama Ketua Panitia


1 KURIKULUM
1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini
1.2 Penyediaan rancangan pengajaran tahunan
1.3 Penyediaan rancangan pengajaran bersama
1.4 Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran
1.5 Kepelbagai teknik mengajar
1.6 Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan
1.7 Penggunaan BBM dalam P & P
1.8 Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia
1.9 Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli
1.10 Menyelaras soalan ujian bulanan
1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal
1.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan
1.13 Menyemak buku latihan pelajar
1.14 Memberi kursus dalaman
1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru
1.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar

2 PENGURUSAN
2.1 Pemilihan buku teks dan rujukan
2.2 Pencerapan
2.3 Mesyuarat bulanan panitia
2.4 Pengajaran berpasukan (team teaching)
2.5 Mengurus jadual guru ganti
2.6 Mengadakan kursus dalaman
2.7 Guru ganti inter-panitia (jangka panjang)
2.8 Pemantauan aktiviti panitia
2.9 Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem”
2.10 Penyediaan dan pengawalan belanjawan
2.11 Pengawalan stok dan iventori
2.12 Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar

3 KOKURIKULUM
3.1 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik
3.2 Menyertai pertandingan berkaitan panitia
3.3 Program lawatan sambil belajar
3.4 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas
3.5 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah

4 TUGAS-TUGAS LAIN
4.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri
4.2 Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain
4.3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah


"...ke gunung sama di daki, ke lurah sama dituruni, ke lautan sama direnangi...."

.../kpBM

No comments:

Post a Comment