Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Friday, 28 January 2011

Program Seuntai Kata Seindah Bahasa 2011


kamus untuk program SKSB
Program Seuntai Kata Seindah Bahasa (SKSB) telah dilaksanakan sejak tahun 2008 di SMKTP.  Pada tahun ini terdapat sedikit perubahan dalam pelaksanaan program SKSB.  Perkataan dipilih daripada dua buah kamus yang telah ditetapkan, iaitu Kamus Komprehensif Bahasa Cina (untuk sesi petang) dan Kamus Padu Terkini (untuk sesi pagi).  Senarai perkataan yang terpilih akan diterjemahkan ke bahasa Inggeris dan bahasa Cina.

Rasional : Kosa kata murid agak rendah.  Ramai yang tidak memahami maksud kata dan sukar menggunakannya dalam ayat. 


Matlamat / Objektif :
1)  Murid dapat menambahkan kosa kata dan ungkapan 
     menarik, khususnya peribahasa.
2)  Menggunakan kosa kata yang tepat dan luas serta
     ungkapan yang menarik dalam pelbagai aktiviti 
     kebahasaan.
 
Strategi  Pelaksanaan :
1)1)   Guru akan menyediakan / mempamerkan kosa kata dan 
      peribahasa pada setiap hari di papan notis khas.
2)   Murid akan menyalin perkataan dan peribahasa yang 
      dipaparkan berserta maksud dan contoh ayat ke dalam 
      buku SKSB.
3)  Murid juga akan menyalin terjemahan perkataan 
     tersebut sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa 
     Cina.
4)  Murid akan diuji dengan kosa kata tersebut semasa Ujian
     Bulanan (10 %).
5)  Pengetua akan menyoal murid berkaitan dengan kosa 
     kata tersebut secara rawak semasa perhimpunan 
     mingguan. 


No comments:

Post a Comment