Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Tuesday, 12 June 2012

Pemantauan PERHALUS di SMKTP

 
 

PEMANTAUAN PENGGUNAAN MODUL PERHALUS DALAM P & P
BAHASA MELAYU TINGKATAN 5
OLEH PIHAK JPNP

1)      TARIKH

2)      MASA

3)      NAMA PEMANTAU

4)      TEMPAT PERJUMPAAN

5)      KEHADIRAN

         GURU PERHALUS YANG
         HADIR          TIDAK HADIR


6)      GURU PERHALUS YANG DICERAP


:

:

:

:

:


:


:
12 JUN 2012 (SELASA)

8.30 – 10.30 PAGI

PUAN NORIZA BT MAHMOOD

BILIK KETUA BIDANG

1. Encik See Koon Suan (KB Bahasa)
2. Puan Roshanilawatey Bt. Jusoh (KP BM)
3. Puan Rohana Bt. Abdul Patah
4. Puan Zaleha Bt. Othman
5. Tuan Haji Abdul Razak B. Yahya
6. Cik Fuziellah Bt. Abu Bakar

Encik Teo Wei Sing ( Cuti sakit)


TUAN HAJI ABDUL RAZAK B. YAHYA
– KELAS 5M2 / 5D7)       DAPATAN HASIL  DARIPADA PERJUMPAAN DENGAN PEMANTAU :

1.       Pelaksanaan Program PERHALUS secara umum.

2.       Meminta maklum balas daripada guru-guru kelas PERHALUS

3.  Puan Noriza menyampaikan hasrat dan harapan JPN / Yayasan Pahang terhadap Program PERHALUS ini.


4.       Membincangkan masalah yang dihadapi oleh guru dalam mengajar murid PERHALUS

·         Binaan modul – ada yang tidak selaras antara modul  latihan murid dengan modul  panduan guru.   Terdapat bahagian-bahagian tertentu yang boleh mengelirukan murid.

·         Kehadiran murid terutamanya bagi kelas-kelas yang lemah  agak tidak memuaskan.  Murid yang ponteng atau yang terlibat dengan kes disiplin) tidak dapat mengikuti pengajaran dan penggunaan modul secara berkesan.
·         Terdapat murid yang kurang menguasai kemahiran 3M (terutama dari kelas 5A1, 5A2 dan 5A3) tidak berminat untuk cuba menyiapkan latihan.   Keadaan ini berlaku kerana murid sukar memahami  isi / bahan pengajaran.

·    Secara keseluruhannya,  pelaksanaan program PERHALUS masih belum dapat dinilai keberkesanannya kerana  sempat dijalankan antara 2 – 3 minggu sahaja sebelum bermulanya Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012.  Murid juga belum dapat mengaplikasikannya dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun baru-baru ini.

5.       Menjelaskan cara-cara guru menghadapi masalah murid PERHALUS

·       Guru menggunakan kreativiti untuk mengubah suaikan isi pengajaran berdasarkan modul PERHALUS.

·         Tuan Hj Razak (guru PERHALUS)  akan mencatat beberapa kelemahan yang terdapat di dalam modul PERHALUS untuk dimurnikan pada masa akan datang sesuai dengan keperluan penandaan kertas BM di peringkat SPM.

·         Guru-guru kelas PERHALUS sentiasa berbincang secara tidak formal untuk berkongsi masalah dan cuba memikirkan  kaedah yang berkesan untuk digunakan di dalam bilik darjah.  
.
·         Bagi kelas-kelas yang pencapaian mereka agak sederhana (TOV antara 30 – 35), murid diminta membuat latihan di rumah dan dibincangkan oleh guru di dalam bilik darjah.  Dengan cara ini, guru dapat memberI latihan tambahan kepada mereka berbanding dengan kelompok murid PERHALUS yang agak lemah.   Kelompok murid ini mempunyai potensi untuk mendapat keputusan pada tahap kepujian.

·         Guru menggunakan pendekatan memujuk untuk menarik minat murid yang lemah (5A1, 5A2, 5A3) untuk melengkapkan modul latihan PERHALUS.    Dalam masa yang sama, guru akan lebih bertegas terhadap ragam murid yang cenderung menimbulkan gangguan dalam kelas.  

·         Pemantauan modul latihan dibuat oleh pihak pentadbir dari semasa ke semasa.   Pemantauan kali pertama telah dibuat oleh GPK1 pada 9 MEI 2012.

-   Pihak pentadbir (GPK HEM) diminta untuk membuat perjumpaan dengan ibu bapa/ penjaga murid yang terlibat untuk berbincang tentang masalah kehadiran anak-anak mereka ke sekolah.  Ibu bapa / penjaga juga perlu dimaklumkan tentang kepentingan program PERHALUS demi masa depan anak-anak mereka.  


8)   HAL-HAL  LAIN
·      Modul  BM SPM
-       Hasil perbincangan dan maklum balas daripada guru tentang penggunaan modul latihan terancang PERHALUS, Tn Hj. Razak Yahya secara sukarela telah memberi persetujuan untuk menyumbangkan ideanya bagi menghasilkan modul BM bagi murid-murid SMKTP.   Beliau akan menggunakan segala  kepakaran dan pengalamannya dalam pemeriksaan kertas BM di peringkat SPM untuk  membina  modul  yang sesuai dengan murid di SMK Tanah Putih.   
-       Hasrat tersebut disokong penuh oleh Puan Noriza dan berharap agar modul yang bakal dihasilkan itu dapat dikongsi dengan sekolah-sekolah lain di PPD Kuantan pada masa akan datang.


Disediakan oleh :
Ketua Panitia BM, SMKTP

No comments:

Post a Comment