Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Saturday, 6 August 2011

SENARAI RINGKAS KESILAPAN PERTINDIHAN MAKSUD

Kata Nama Jamak
- Pelbagai barang-barang,
- Senarai harga-harga
- Kebanyakan sekolah-sekolah
- Semua peserta-peserta 

Kata Nama
- Mereka-mereka
- Umat-umat
- Rakyat-rakyat

Kata Kerja
- Menggeleng-gelengkan kepala berkali-kali.
- Mengangguk-angguk kepala berkali-kali

Kata Sendi Nama
- Demi untuk
- Oleh kerana
- Hingga ke atau sehingga ke

* Semua aspek di atas merupakan bentuk pertuturan bahasa Melayu yang lewah dan diterima oleh kebanyakan penutur bahasa Melayu sebagai betul. Jika kita tidak mengubahnya kepada bentuk yang betul, sampai bilapun bahasa Melayu akan terus begitu bentuknya.

.../kpBM

No comments:

Post a Comment