Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Saturday, 10 March 2012

Kata Tanya : MengapaDalam tajuk akhbar ini terdapat kata tanya “mengapa”. Selain “mengapa” terdapat kata tanya lain seperti apa, berapa, bila, bagaimana, siapa, dan mana.

Biasanya kata tanya digunakan untuk menanyakan atau menyoalkan sesuatu. 

Contohnya;
+ Mengapakah awak menangis?
+ Kesudahan cerita itu bagaimana?
+ Yang manakah rumah awak?
+ Siapakah nama tetamu awak?
+ Harga jam yang awak pakai itu berapa?
+ Yang di dalam kotak itu apa?

Perkataan “mengapa’ (dan kata tanya yang lain) tidak seharusnya digunakan dalam ayat yang bukan bermaksud untuk bertanya atau menyoal.

Kita bolehlah menggantikan perkataan tersebut dengan perkataan “sebab”. “Sebab” boleh bertindak sebagai kata nama dan kata hubung.
+ Saya sudah memberikan sebab ketidakhadiran saya di majlis itu. (kata nama)
+ Budak itu menangis sebab perutnya sakit. (kata hubung)

Jadi tajuk akhbar tersebut seharusnya berbunyi:
+ Kesemua calon Presiden berhujah tentang sebab-sebab mereka layak dipilih.

Kekata “tentang” (kata sendi) diperlukan bagi digunakan di hadapan frasa nama (sebab-sebab mereka layak dipilih).

Sumber :  Cikgu Naim Daipi

.../kpBM

No comments:

Post a Comment