Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Friday, 4 January 2013

SENARAI TUGAS GURU PANITIA BM

BERMULA SESI BAHARU 2013...

SENARAI TUGAS GURU PANITIA 

1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang berkenaan.

2. Menjadi ahli panitia mata pelajaran, menghadiri mesyuarat panitia dan melaksanakan keputusan panitia;

3. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan mata pelajaran yang diajar serta menentukan matlamat yang harus dicapai pada akhir penggal bagi setiap kelas;

4. Mempunyai Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkannya kepada Pengetua / wakil pada masa yang ditetapkan (AP : 1996 Perkara 6 hingga 10);

5. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/ sepenggal/ seminggu/ harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.

6. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan bertulis yang mencukupi, memeriksa buku latihan murid dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan/ menunjukkan buku latihan murid kepada Pengetua / wakilnya pada masa yang dikehendaki;

7. Menyedia dan menjalankan sistem penilaian dan pentaksiran termasuk ujian bulanan dan peperiksaan serta merekod semua penilaian tersebut, soalan dan markah dalam Buku Rekod Mengajar (AP : 1996);

8. Mengesan kekuatan dan kelemahan murid serta mengambil tindakan susulan (menjalankan kelas pemulihan/ bimbingan) serta bentang dalam mesyuarat kedua panitia;

9. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran yang dikelolakan oleh Kementerian, JPN dan PPD. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama;

10. Melapor kepada Ketua Panitia / Guru Kanan mata pelajaran tentang masalah P & P untuk tindakan selanjutnya (cth : alat tidak cukup);

11. Menyimpan, merekod dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh PPK/ JPN/ PPD;

12. Menjaga keselamatan dan kebersihan alatan ABM dan bilik khas;

13. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar;

14. Membantu menguruskan Bank Soalan;

15. Menjalankan tugas seorang kaunselor dan seorang guru disiplin;

16. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.


Renungan :

CERITA DUIT SYILING 1 SEN

“ Setiap daripada kita boleh diumpamakan sebagai 1 SEN. Bawalah ke mana-mana, apa-apa pun tidak dapat dibeli, tetapi kalau 1 SEN itu ialah syiling yang ke-100, ia dapat mengubah 99 SEN yang lain menjadi RM1.”

“Sendirian tidak penting, berkumpulan atau berpasukan mampu mengubah segala.”

“Kita mempunyai pilihan, sama ada untuk menjadi….

1 SEN sekeping @ 1 SEN pelengkap?”.../kpBM

No comments:

Post a Comment