Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sila layari web ini....

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah, sila layari web di bawah ini....

http://www.moe.gov.my/bpk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66

Wednesday, 19 October 2011

PERTANDINGAN MENULIS ESEI 1MALAYSIA 2011

Untuk perhatian semua murid Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 SMKTP,

Berikut ialah sedutan pekeliling dari Bahagian Kokurikulum dan Kesenian KPM [bertarikh 9 September] melalui JPNP  [bertarikh 28 September], diterima oleh pihak sekolah pada 18 Oktober 2011 dan diserahkan kepada KP Bahasa Melayu pagi tadi....)

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN) di bawah Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK) dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM) akan menganjurkan Pertandingan Menulis Esei 1Malaysia 2011.  Pertandingan ini terbuka kepada pelajar Sekolah Menengah Harian, SBP, MRSM dan pelajar Pra Universiti yang berumur 18 - 22 tahun pada tarikh tutup pertandingan.

Pertandingan Menulis Surat 1Malaysia yang bertemakan "1BAHASA, 1BANGSA, 1NEGARA" ini bermula pada 1 September 2011 hingga 30 November 2011.  Pertandingan ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu Kategori A - Pra Universiti yang berumur 18 - 22 tahun dan Kategori B - Sekolah Menengah Atas, iaitu Tingkatan 4 - 5.

Penyertaan adalah percuma.  Setiap penyertaan mestilah menggunakan borang penyertaan rasmi yang boleh dimuat turun dalam laman web www.jkkn.gov.my., www.moe.gov.my., dan www.dbp.gov.my. 

Maklumat lanjut boleh diperoleh melalui Ketua Panitia BM.

.../rbj


No comments:

Post a Comment